R E N D .

Silniki elektryczne i falowniki

Silniki niskonapięciowe, silniki wysokonapięciowe, przemienniki częstotliwości

silniki-przekladnie

Silniki elektryczne - serce urządzenia

Silnik pełni bardzo ważną funkcję w złożonych systemach a jego zastój może nieść za sobą bardzo duże straty poprzez zatrzymanie ruchu produkcyjnego. Aby to tego nie dopuścić należy zapewnić wysoką niezawodność i sprawność maszyn stosując najbardziej kompatybilny i dostosowany do warunków pracy rodzaj silnika.

Aby prawidłowo dobrać silnik należy wziąć pod uwagę:

  • Moc (moment obrotowy) wymagana od silnika; jakie są uwarunkowania dynamiczne – obciążenie, przyspieszenie/opóźnienie oraz odległości do przesunięcia promieniowo lub poprzecznie?
  • Stabilność prędkości obrotowej; czy silnik musi pracować ze stałą prędkością, nawet przy niskich obrotach?
  • Warunki środowiskowe – jaka jest temperatura pracy i czy woda lub kurz mogą stanowić problem? Czy silnik będzie działał w środowisku wybuchowym i będzie wymagał oceny ATEX?

Firma Rend oferuje klientom napędy firmy AC Motoren dla niemal każdego zastosowana użytkowego, np. do wentylatorów, pomp, kruszarek, sprężarek, agregatów hydraulicznych i rozdrabniarek. Dostarczane przez Nas silniki elektryczne spełniają wszystkie standardowe wymagania i międzynarodowe i lokalne przepisy.

Nasz asortyment w kategorii SILNIKI ELEKTRYCZNE I FALOWNIKI

Silniki
niskonapięciowe

Silniki średnio
i wysokonapięciowe

Przemienniki
częstotliwości